הטכנולוגיה משנה את פני הבנקאות

לקוח: דיסקונט

האם הבנקים יסגרו את שעריהם? האם מלי מסניף נהריה כבר לא תתקשר אלי? האם הפקס ייעלם מחיינו לעד? הטכנולגיה תשנה את פני הבנקאות, זה בטוח, השאלה לאיזה כיוון.