גוגל בחינוך

לקוח: Google

גוגל בחינוך הוא פרויקט מדהים ובעל חזון מרחיק לכת: להחזיר לחינוך את הקסם. בגוגל מאמינים ששימוש בכלים טכנולוגים בבית הספר יכול ליצור מהפיכה אדירה בחוויה ובהישגים של מורים ותלמידים. פיתוח סקרנות, היכולת לשאול שאלות, למידה שיתופית, יצירת אינטראקציה שיתופית, כל אלה מהווים את קצה הקרחון בתפיסה חינוכית אחרת, שמתאימה לתלמידים ולמורים בני זמננו.