בית מקצועי למנהיגות בישראל

לקוח: Joint

המכון למנהיגות וממשל הוא חלק מג'וינט ישראל. המכון מאפשר סביבה ייחודית שבה מנהיגים מכלל המגזרים: הציבורי, העסקי, החברתי, המוניציפלי והפילנתרופי, יכולים לשתף פעולה בנושאים החברתיים המהותיים לקיומה של מדינת ישראל. המצגת שהוכנה עבור בורד הג'וינט בניו יורק מספרת אודות המכון ומציגה את מודל השינוי שלו.