בגלל הרוח

לקוח: כנפיים של קרמבו

כנפיים של קרמבו היא תנועת נוער מיוחדת, לילדים עם צרכים מיוחדים. נפלה בחלקי הזכות להכין עבור התנועה מדי שנה מצגות המסכמות את הפעילות, הפעם מנקודת ראותם של אלפי החונכים בתנועה.