יש לנו ארץ נהדרת?

לקוח: אלטשולר שחם

יש לנו ארץ עם כלכלה נהדרת, אבל לא נעדרת תנודות, לעיתים חריפות. עם התובנה הזאת, יצאנו לדרך, כדי להסביר את הרציונל: מדוע בעצם כדאי לפזר השקעות גם מעבר לים. המצגת מספרת את ההיסטוריה הכלכלית של ישראל: מימי המנדט הבריטי, עת הונחו היסודות הראשונים לכלכלתנו, הסיפור הכלכלי של הקמת המדינה, תקופת הצנע, השילומים, הפיחותים, המיתון, אופוריה ושוב משבר, אינפלציה עם ציבור מטומטם שמשלם, העלייה ממדינות חבר העמים ועד ימינו אלה.